Sản lượng dự kiến tăng tại tất cả 7 khu vực, với mức tăng mạnh nhất 73.000 thùng/ngày tại lưu vực Permian của Texas và New Mexico. Tất cả khu vực dầu đá phiến ngoại trừ Appalachia đều ở mức cao.
Trong khi đó, sản lượng khí tự nhiên của Mỹ tại các cơ sở đá phiến lớn nhất dự kiến tăng lên kỷ lục 70,5 tỷ feet khối (bcfd) trong tháng 8, tăng gần 1,1 bcfd so với dự báo trong tháng 7 và sẽ tăng trưởng tháng thứ 7 liên tiếp.
Một năm trước sản lượng trong tháng 8 tại các cơ sở đá phiến cao nhất là 57,8 bcfd.
EIA dự báo sản lượng khí đốt sẽ tăng tại tất cả các khu vực đá phiến lớn trong tháng 8. Sản lượng tại khu vực Appalachia, khu vực đá phiến lớn nhất có thể tăng hơn 0,3 bcfd lên mức kỷ lục 28,9 bcfd trong tháng 8. Sản lượng tại Appalachia là 24,1 bcfd trong cùng tháng một năm trước. Sản lượng cũng được dự kiến tăng lên mức cao kỷ lục tại Anadarko, Bakken, Niobrara và lưu vực Permian trong tháng 8.
EIA cho biết các nhà sản xuất đã khoan 1.436 giếng khoan và hoàn thành 1.243 giếng tại cơ sở đá phiến lớn nhất trong tháng 6, đưa tổng số giếng khoan chưa hoàn thành tăng 193 giếng lên mức cao kỷ lục 7,943 giếng.
Lưu vực Permian chiếm phần lớn sự gia tăng này, với 164 giếng khoan mới nhưng chưa hoàn thành được báo cáo. Số lượng giếng khoan chưa hoàn thành đã tăng trong 19 tuần liên tiếp. Trong tháng 6/2017 có 5.964 giếng chưa hoàn thành.
Nguồn: VITIC/Reuters