Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) tổng sản lượng dầu từ các lưu vực này dự kiến tăng 113.000 thùng/ngày, phần lớn được thúc đẩy bởi sự gia tăng ở lưu vực Permian của Texas và New Mexico, nơi sản lượng dự báo tăng 63.000 thùng/ngày lên khoảng 3,7 triệu thùng/ngày trong tháng 12/2018.
Sản lượng cũng được dự kiến tăng tại mỗi lưu vực khác nhau, ngoại trừ Haynesville, nơi sản lượng vẫn không đổi tại 43.000 thùng/ngày.
Trong khi sản lượng khí tự nhiên của Mỹ dự kiến tăng lên kỷ lục 75,1 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) trong tháng 12/2018. Số liệu đó tăng hơn 1,0 bcfd so với dự báo hồi tháng 11/2018 và sẽ tăng trong 11 tháng liên tiếp. Sản lượng trong tháng 12/2017 chỉ là 63,9 bcfd.
EIA dự kiến sản lượng khí đốt sẽ tăng tại tất cả các lưu vực đá phiến lớn trong tháng 12/2018.
Sản lượng tại khu vực Appalachia, khu vực khí đá phiến lớn nhất có thể tăng 0,4 bcfd lên kỷ lục 30,4 bcfd trong tháng 12/2018. Sản lượng tại Appalachia là 26,9 bcfd trong cùng tháng một năm trước.
EIA cho biết các nhà sản xuất đã khoan 1.588 giếng và hoàn thành 1.308 giếng tại các lưu vực đá phiến lớn nhất trong tháng 10/2018, đưa tổng số giếng khoan chưa hoàn thành tăng 269 giếng lên mức cao kỷ lục 8.545 giếng. Đó là số giếng khoan nhiều nhất khoan trong một tháng kể từ tháng 2/2015 và số giếng đã hoàn thành nhiều nhất trong một tháng kể từ tháng 3/2015.
Nguồn: VITIC/Reuters