Một trong những nơi thay đổi lớn nhất là tại lưu vực Permian thuộc Texas và New Mexico, nơi sản lượng dự kiến tăng 56.000 thùng/ngày lên kỷ lục mới 4,17 triệu thùng/ngày trong tháng 6/2019, tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2019.
Khu vực Bakken của Bắc Dakota, sản lượng dự kiến tăng 16.000 thùng/ngày lên kỷ lục 1,42 triệu thùng/ngày trong khi tại Eagle Ford, sản lượng dự kiến giảm khoảng 942 thùng/ngày xuống 1,43 triệu thùng/ngày.
Một cuộc cách mạng dầu đá phiến và sản lượng tăng đặc biệt từ lưu vực Permian và Bakken đã giúp Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới vượt Saudi Arabia và Nga.
Các công ty dầu lớn như Exxon Mobil và Chevron đang tăng cường sự hiện diện của họ trong dầu đá phiến, đặc biệt tại Permian, mỏ dầu đá phiến lớn nhất của Mỹ.
Sản lượng khí tự nhiên của Mỹ dự kiến tăng lên kỷ lục 80,7 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) trong tháng 6/2019, tăng 0,9 bcfd so với dự báo trong tháng 5/2019 và đánh dấu tháng thứ 5 tăng liên tiếp. Sản lượng khí tự nhiên trong tháng 6/2018 là 68,2 bcfd.
EIA dự báo sản lượng khí sẽ tăng tại hầu hết các lưu vực đá phiến lớn trong tháng 6/2018, ngoại trừ Anadarko ở Oklahoma và Texas, Eagle Ford.
Sản lượng tại khu vực Appalachia thuộc Pennsylvania, Ohio và tây Virginia, mỏ khí đá phiến lớn nhất của quốc gia này dự kiến tăng 0,4 bcfd lên kỷ lục 32,1 bcfd trong tháng 6/2019. Sản lượng tại Appalachia là 27,5 bcfd trong tháng 6/2018.
EIA cho biết các nhà sản xuất đã khoan 1.364 giếng và hoàn thành 1.407 giếng, nhiều nhất kể từ tháng 1/2015 trong tháng 4/2019, để lại tổng số giếng khoan nhưng chưa hoàn thành giảm 43 xuống 8.390 giếng. Số liệu này sụt giảm lớn nhất trong số giếng khoan nhưng chưa hoàn thành kể từ tháng 3/2018 khi giảm 104 giếng.
Nguồn: VITIC/Reuters