Số liệu dự báo gồm khu vực Anadarko, khu vực đá phiến phong phú và đang phát triển có số giàn khoan hoạt động lớn thứ hai với 129 giàn, sau 373 giàn của Permian.
EIA bổ sung rằng khu vực này trở thành mục tiêu của nhiều nhà sản xuất sử dụng công nghệ khoan cải tiến và hoàn thiện cho lưu vực sản xuất dầu mỏ và khí đốt đã được thiết lập.
Trong khi đó EIA đang kết hợp với các khu vực Marcellus và Utica vào một khu vực Appalachia mới để giúp rõ ràng ước tính năng suất của họ.
Nếu không bổ sung, tổng sản lượng dầu đá phiến trong tháng 9 sẽ được dự báo tăng 106.000 thùng/ngày lên 5,69 triệu thùng/ngày.
Tại lưu vực Permian, sản lượng dầu mỏ có thể tăng 64.000 thùng/ngày lên 2,6 triệu thùng/ngày. Tại Eagle Ford, sản lượng dầu mỏ được dự báo tăng 14.000 thùng/ngày lên 1,39 triệu thùng/ngày.
Tại Bakken, Bắc Dakota, sản lượng dầu mỏ được dự kiến tăng 10.000 thùng/ngày lên 1,05 triệu thùng.
Sản lượng dầu mỏ mới mỗi giếng được dự kiến giảm 10 thùng/ngày xuống 645 thùng/ngày trong tháng 9.
Sản lượng khí tự nhiên của Mỹ được dự kiến tăng lên 59,2 tỷ feet khối mỗi ngày bcfd trong tháng 9.
Sản lượng tại Appalachia có thể tăng 0,35 bcfd lên 24,6 bdfd vào tháng tới. Trong khi đó sản lượng ở Haynnesville có thể tăng 0,15 bcfd lên 6,9 bcfd.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet