Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA cho biết tổng sản lượng dầu đá phiến được ước tính tăng hơn 80.000 thùng/ngày lên 6,17 triệu thùng/ngày.
Sản lượng ở Bakken, Bắc Dakota có thể tăng gần 5.600 thùng/ngày, đạt 1,1 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 3/2016, trong khi sản lượng ở Eagle Ford có thể vẫn ổn định tại 1,2 triệu thùng/ngày. Sản lượng ở Permian được dự báo tăng 58.000 thùng/ngày đạt 2,7 triệu thùng/ngày, một kỷ lục mới.
Sản lượng khí tự nhiên của Mỹ được dự báo tăng lên kỷ lục 61,7 tỷ feet khối mỗi ngày trong tháng 12. Số liệu đó tăng hơn 1,3% so với dự báo hồi tháng 11, và sẽ là tháng tăng thứ 9 liên tiếp.
EIA dự báo sản lượng khí đốt sẽ tăng tại mỗi khu vực đá phiến chủ chốt trong tháng 12, với sự gia tăng mạnh nhất tại khu vực Appalachia, gồm mỏ đá phiến Marcellus và Utica.
Sản lượng tại Appalachia có thể tăng 0,4 tỷ feet khối thành 26,1 tỷ feet khối, tháng tăng thứ 9 liên tiếp.
EIA cũng cho biết các nhà khoan dầu đã khoan 1.203 giếng và hoàn thành 1.065 giếng lại lưu vực đá phiến chủ chốt trong tháng 10, để lại tổng số giếng khoan chưa hoàn thành là 7.342 giếng, nhiều nhất kể từ khi thu thập số liệu vào tháng 12/2013.
Nguồn: VITIC/Reuters