Tổng sản lượng dầu có thể tăng 120.000 thùng/ngày lên 7 triệu thùng/ngày. Sản lượng tại lưu vực Permian dự kiến tăng 73.000 thùng/ngày lên 3,2 triệu thùng/ngày, cao nhất theo hồ sơ từ năm 2007. Sản lượng tăng thêm tại đó dẫn tới tắc nghẽn do các đường ống vận chuyển dầu thô được đổ đầy nhanh hơn dự kiến.
Sản lượng tại Bakken được dự kiến tăng 15.000 thùng/ngày lên 1,2 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ tháng 7/2015. Tại các mỏ dầu đá phiến Eagle Ford, sản lượng có thể tăng 24.000 thùng/ngày lên 1,3 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ tháng 5/2016.
Trong khi đó, sản lượng khí tự nhiên tại Mỹ được dự báo tăng lên kỷ lục 66,9 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) trong tháng 5, cao nhất trong lịch sử, tăng hơn 1 bcfd so với dự báo hồi tháng 4.
Sản lượng tại khu vực Appalachia, khu vực khí đốt đá phiến lớn nhất có thể tăng gần 0,4 bcfd lên mức cao kỷ lục 27,7 bcfd trong tháng 5.
Nguồn: VITIC/Reuters