Theo báo cáo năng suất khoan của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA sản lượng dầu mỏ tháng 12 được dự kiến giảm 20.000 thùng/ngày xuống gần 4,5 triệu thùng/ngày, mức sản lượng thấp nhất kể từ tháng 4/2014.
Sự sụt giảm lớn nhất là tại Eagle Ford, Texas, đã giảm 33.000 thùng/ngày xuống 978.000 thùng/ngày. Tại Bắc Dakota, sản lượng dầu tại Bakken được thiết lập giảm 14.000 thùng/ngày xuống 918.000 thùng/ngày.
Trong khi dầu thô kỳ hạn đang giao dịch chưa bằng một nửa của mức giá hơn 107 USD/thùng trong giữa năm 2014, giá đã phục hồi từ mức thấp 12 năm gần 26 USD trong tháng 2, gần đây ở quanh 43 USD/thùng. Kết quả là một số nhà khoan dầu đã bắt đầu tăng sản lượng tại Permian, khu vực dầu đá phiến lớn nhất Mỹ.
Sản lượng của Permian từ Tây Texas và đông New Mexico có thể tăng 27.000 thùng/ngày lên mức cao kỷ lục gần 2,1 triệu thùng/ngày, tăng tháng thứ ba liên tiếp.
Tổng sản lượng khí tự nhiên, được dự báo sụt giảm tháng thứ 4 liên tiếp trong tháng 12 xuống 47,0 tỷ feet khối mỗi ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2015. Số liệu đó giảm gần 0,1 tỷ feet khối so với tháng 11.
Sự sụt giảm theo khu vực lớn nhất được dự kiến tại Eagle Ford, Texas, giảm gần 0,2 tỷ feet khối so với tháng 11 xuống 5,6 tỷ feet khối trong tháng 12, mức sản lượng thấp nhất trong khu vực này kể từ tháng 11/2013.
Sản lượng tại khu vực Marcellus, giếng khí đốt đá phiến lớn nhất của Mỹ được dự kiến tăng hơn 0,1 tỷ feet khối so với tháng 11 thành 18,3 tỷ feet khối trong tháng 12, tăng tháng thứ 2 liên tiếp.
EIA cũng cho biết các nhà sản xuất đã khoan 570 giếng và hoàn thành 512 giếng trong khu vực đá phiến lớn nhất vào tháng 10, để lại tổng số giếng khoan chưa hoàn thành tăng 58 giếng lên 5.155 giếng, cao nhất kể từ tháng 6.
Nguồn: VITIC/Reuters