Mặc dù tổng sản lượng tháng 4/2019 nếu chính xác sẽ là mức cao kỷ lục, tiếp tục một mô tình giá tăng đang thu hẹp kể từ tháng 9/2019 và sẽ là tháng tăng ít nhất kể từ tháng 5/2018, khi các nhà khoan dầu tăng sản lượng chỉ 25.900 thùng/ngày.
Sự thay đổi hàng tháng lớn nhất dự báo tại lưu vực Permian thuộc Texas và New Mexico, nơi sản lượng dự kiến tăng 40.000 thùng/ngày lên kỷ lục 4,18 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2019.
Tại khu vực Bakken của Bắc Dakota, sản lượng dầu đá phiến ước tính tăng khoảng 17.000 thùng/ngày lên kỷ lục 1,46 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2019. Tại khu vực Eagle Ford, sản lượng dự kiến tăng 8.000 thùng/ngày lên khoảng 1,44 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ tháng 1/2016.
Tăng trưởng sản lượng tại Permian chậm lại do giá dầu giảm trong quý 4/2018 và một vài công ty dầu đá phiến cắt giảm chi tiêu khi đối mặt với áp lực của nhà đầu tư tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận thay vì tăng sản lượng.
Số giàn khoan của Mỹ, một chỉ số sớm cho sản lượng tương lai, giảm trong 3 tháng qua, với việc khoan ở tốc độ thấp nhất trong gần một năm.
Tuy nhiên, Mỹ là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, vượt Saudi Arabia và Nga, và sẽ thúc đẩy tăng trưởng sản lượng dầu toàn cầu trong 5 năm tới, bổ sung thêm 4 triệu thùng/ngày trong sản lượng của quốc gia này.
Ngoài ra, sản lượng khí tự nhiên của Mỹ được dự đoán tăng lên kỷ lục 79 tỷ feet khối mỗi ngày bcfd trong tháng 4/2019. Số liệu đó tăng gần 0,9 bcfd so với dự báo trong tháng 3/2019 và đánh dấu 15 tháng tăng liên tiếp. Sản lượng tháng 4/2018 là 66,3 bcfd.
EIA dự báo sản lượng khí đốt sẽ tăng tại tất cả lưu vực đá phiến lớn trong tháng 4/2019 ngoại trừ Anadarko tại Oklahoma và Texas.
Sản lượng tại khu vực Appalachia thuộc Pennsylvania, Ohio và Tây Virginia, mỏ khí đá phiến lớn nhất của quốc gia này, có thể tăng gần 0,4 bcfd lên kỷ lục 31,5 bcfd trong tháng 4/2019. Sản lượng tại Appalachia là 27 bcfd trong tháng 4/2018.
Các nhà sản xuất đã khoan 1.418 giếng và hoàn thành 1.325 giếng tại các lưu vực đá phiến lớn nhất trong tháng 2/2019, đưa tổng số giếng chưa hoàn thành tăng 93 lên kỷ lục 8.576 giếng.
Nguồn: VITIC/Reuters