Theo báo cáo năng xuất khoan của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ, sản lượng dầu của Mỹ được dự kiến tăng 82.000 thùng/ngày lên 6,12 triệu thùng/ngày.
Sản lượng ở Bakken Bắc Dakota có thể tăng 7.600 thùng/ngày lên 1,1 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ tháng 3/2016, trong khi sản lượng dầu của Eagle Ford tại Texas có thể tăng 2.500 thùng/ngày lên 1,2 triệu thùng/ngày.
Sản lượng của Permian được dự báo tăng 50.000 thùng/ngày lên 2,7 triệu thùng/ngày, một kỷ lục mới.
Trong khi đó, sản lượng khí tự nhiên của Mỹ được dự báo tăng lên mức kỷ lục 60,9 tỷ feet khối mỗi ngày trong tháng 11. Số liệu đó sẽ tăng hơn 0,8 tỷ feet khối mỗi ngày so với dự báo tháng 10 và sẽ là tháng tăng thứ 8 liên tiếp.
EIA đã dự báo sản lượng khí đốt sẽ tăng tại tất cả khu vực đá phiến lớn trong tháng 11, với sự gia tăng lớn nhất tại khu vực Appalachia, gồm khu vực đá phiến Marcellus và Utica.
Sản lượng tại khu vực Appalachia, mỏ khí đá phiến lớn nhất có thể tăng 0,4 tỷ feet khối mỗi ngày lên một mức kỷ lục 25,7 tỷ feet khối trong tháng 11, tăng tháng thứ 8 liên tiếp. Sản lượng tại Appalachia là 22,5 tỷ feet khối trong cùng tháng một năm trước.
EIA cũng cho biết các nhà sản xuất đá khoan 1.208 giếng và đã hoàn thành 1.029 giếng tại lưu vực đá phiến lớn nhất trong tháng 9, để tổng số giếng khoan chưa hoàn thành tăng 179 giếng lên mức cao kỷ lục 7.270 giếng.
Nguồn: VITIC/Reuters