Cơ quan Thông tin Năng lượng EIA cho biết sản lượng dầu thô của Mỹ trong tháng này tăng 60.000 thùng/ngày. Mặc dù cơ quan thống kê của EIA đã phát hành số liệu sản lượng hàng tuần, nhưng số liệu hàng tháng được xem như chính xác hơn.
Sản lượng ngoài khơi Vịnh Mexico trong tháng 1 tăng 8,5% so với tháng 1/2016 lên 1,748 triệu thùng/ngày. Sản lượng từ Bắc Dakota, Texas, Wyoming và Ohio giảm so với mức một năm trước đó.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC đã đồng ý cắt giảm sản lượng hồi tháng 11/2016 và có hiệu lực vào tháng 1/2017.
Kể từ tháng 1, thị trường dầu mỏ bị kẹt trong cuộc giằng co giữa hai bên, được hỗ trợ bởi việc cắt giảm sản lượng của OPEC, nhưng bị áp lực giảm bởi sản lượng ngày càng tăng từ các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ.
Nhu cầu dầu của Mỹ đã tăng 179.000 thùng/ngày trong tháng 1 lên 19,234 triệu thùng/ngày.
Nguồn: VITIC/Reuters