Theo EIA, sản lượng tăng tại Texas, New Mexico, Bắc Dakota và Ohio trong tháng này. Sản lượng tại Bắc Dakota tăng 25.000 thùng/ngày, sản lượng tại Texas tăng 20.000 thùng/ngày.
Sản lượng ngoài khơi tại Vịnh Mexico giảm 75.000 thùng/ngày hay gần 5% trong tháng này và giảm hơn 10% so với một năm trước. Dẫn tới tổng sản lượng dầu thô của Mỹ giảm so với 10,47 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2018.
Bất chấp sự sụt giảm dựa theo cơ sở hàng tháng, tổng sản lượng dầu của Mỹ đã tăng 13,3% so với một năm trước. Nhu cầu dầu diesel và sản phẩm chưng cất gồm nhiên liệu bay và dầu đốt, tăng 304.000 thùng/ngày hay 7,7% so với một năm trước đạt 4,3 triệu thùng/ngày trong tháng này. Nhu cầu xăng giảm 40.000 thùng/ngày hay 0,4% so với một năm trước xuống 9,6 triệu thùng/ngày. Tổng nhu cầu trong tháng 5/2018 tăng 318.000 thùng/ngày hay 1,6% lên 20,4 triệu thùng/ngày.
Sản lượng khí tự nhiên tại 48 tiểu bang của Mỹ tăng lên 89,9 tỷ feets khối mỗi ngày (bcfd) trong tháng 5/2018 so với 89,2 bcfd trong thang 4/2018.
Sản lượng tại Texas, nơi sản xuất khí đốt lớn nhất quốc gia, tăng 21,% trong tháng 5/2018 đạt 23,6 bcfd, mạnh nhất kể từ tháng 11/2015.
Tại Pennsylvania, bang sản xuất khí đốt lớn thứ hai, sản lượng giảm xuống 16,1 bcfd trong tháng 5/2018, giảm 1,7% so với tháng trước đó.
Nguồn: VITIC/Reuters