Sản lượng tại Texas giảm 64.000 thùng/ngày trong tháng này và sản lượng tại Bắc Dakota tăng 9.000 thùng/ngày. Trong khi đó, sản lượng tại Vịnh Mexico phần lớn không đổi. Tại Texas sản lượng giảm lần đầu tiên trong khoảng 1 năm.
Sản lượng dầu đá phiến tăng vọt đã đưa Mỹ lên vị trí nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới trong năm ngoái, nhưng giá dầu bất ngờ sụt giảm trong quý 4/2018 đã buộc một số nhà sản xuất giảm chi tiêu và kế hoạch khoan dầu trong năm 2019.
Các nhà sản xuất độc lập giảm thăm dò và cắt giảm nhân viên, ngân sách trong bối cảnh nhà đầu tư gây áp lực kiểm soát chi tiêu và tăng doanh thu.
Ví dụ Pioneer Natural Resources gần đây đã giảm cam kết đạt 1 triệu thùng/ngày trong năm 2026 trong bối cảnh áp lực tăng doanh thu từ các nhà đầu tư.
Tổng tăng trưởng nhu cầu dầu của Mỹ phần lớn ổn định trong tháng 1/2019 so với năm trước đó do nhu cầu tiêu dùng đối với nhiên liệu động cơ phù hợp với năm ngoái.
Tổng nhu cầu dầu mỏ của Mỹ giảm chỉ 9.000 thùng/ngày chưa tới 0,1% trong tháng 1/2019, đạt 20,45 triệu thùng/ngày. Nhu cầu xăng của Mỹ tăng 1.000 thùng/ngày hay gần 0,1% lên 8,74 triệu thùng/ngày và nhu cầu sản phẩm chưng cất giảm 39.000 thùng/ngày hay 0,09% xuống 3,36 triệu thùng/ngày.
Trong khi đó, tổng sản lượng khí tự nhiên tại 48 tiểu bang của Mỹ giảm lần đầu tiên trong 1 năm, xuống 98,12 tỷ feet khối mỗi ngày bcfd trong tháng 1/2019 từ mức cao kỷ lục 98,29 bcfd trong tháng 12/2018.
Sản lượng khí đốt tại 48 tiểu bang sụt giảm gần nhất là trong tháng 1/2018 khi sản lượng giảm 1,56 bcfd.
Tại Texas, nơi sản xuất khí đốt lớn nhất của quốc gia, sản lượng giảm 0,1% xuống 25,85 bcfd trong tháng 1/2018 từ mức kỷ lục 25,89 bcfd trong tháng 12/2019, so với 22,03 bcfd trong tháng 1/2018.
Tại Pennsylvania, bang sản xuất khí đốt lớn thứ hai, sản lượng tăng lên cao kỷ lục 18,56 bcfd trong tháng 1/2019, tăng 2,1% so với 18,18 bcfd trong tháng 12/2018, so với sản lượng 16,14 bcfd trong tháng 1/2018.
Nguồn: VITIC/Reuters