Cơ quan này cho biết sản lượng dầu thô năm 2016 sẽ giảm 70.000 thùng mỗi ngày xuống 8,73 triệu thùng/ngày. Trước đó họ đã dự báo giảm 820.000 thùng/ngày xuống 8,61 triệu thùng/ngày.
Sự sụt giảm sản lượng dầu thô này do bất ổn trong các thị trường dầu mỏ toàn cầu kéo dài hai năm bởi nhu cầu yếu và dư cung, phản ánh giá, hậu quả giá đã giảm khoảng 70%.
Nhà điều hành EIA cho biết “sau khi sản lượng dầu thô Mỹ giảm sâu trong năm qua, sự gia tăng gần đây của số lượng giàn khoan dầu được dự kiến góp phần cho sản lượng dầu hàng tháng ổn định hơn bắt đầu từ mùa thu này”.
Tuần trước, các nhà khai thác dầu Mỹ đã bổ sưng số giàn khoan dầu tuần thứ sáu liên tiếp, theo báo cáo càu Baker Hughes, do các nhà sản xuất tiếp tục tăng chi tiêu bởi dự kiến giá tăng trong tương lai. Số giàn khoan tăng 44 giàn trong tháng 7, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 4/2014.
Tuy nhiên, EIA dự kiến sản lượng dầu thô giảm lớn hơn trong năm 2017 – giảm 420.000 thùng mỗi ngày thành 8,31 triệu thùng/ngày so với dự báo trong tháng trước giảm 410.000 thùng/ngày thành 8,3 triệu thùng/ngày.
EIA cũng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu của Mỹ năm 2016 không đổi ở mức 160.000 thùng/ngày. Họ giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu của Mỹ năm 2017 xuống 100.000 thùng/ngày từ mức 120.000 thùng/ngày trước đó.
Nguồn: VITIC/Reuters