Cơ quan này hiện nay dự kiến tiêu thụ xăng dầu và nhiên liệu lỏng khác của Mỹ giảm 2,1 triệu thùng/ngày xuống 18,34 triệu thùng/ngày trong năm 2020, giảm ít hơn so với dự báo giảm 2,4 triệu thùng/ngày trước đó.
Giá dầu giảm trong năm nay do đại dịch Covid-19 làm giảm nhu cầu toàn cầu và hạn chế đi lại khắp thế giới. Nhu cầu thế giới bắt đầu phục hồi do một số nước nới lỏng phong tỏa.
EIA cho biết họ dự kiến tiêu thụ dầu của thế giới năm 2020 đã giảm 8,15 triệu thùng/ngày xuống 92,89 triệu thùng/ngày, giảm ít hơn so với dự báo giảm 8,34 triệu thùng/ngày trước đó.
Sự sụt giảm lớn nhất trong tiêu thụ nhiên liệu lỏng của Mỹ đã xảy ra và tiêu thụ sẽ dần tăng từ nửa cuối năm 2020 và trong năm 2021.
Trong năm 2021, sản lượng dầu thô của Mỹ dự kiến sụt giảm 620.000 thùng/ngày xuống trung bình khoảng 11,01 triệu thùng/ngày sau khi giảm dưới 11 triệu thùng/ngày trong quý 2.
Nhu cầu dầu của Mỹ trong năm 2021 dự kiến tăng 1,6 triệu thùng/ngày lên 19,94 triệu thùng/ngày so với ước tính trước tăng 1,4 triệu thùng/ngày.
 

Nguồn: VITIC/Reuters