Dự báo sản lượng mới nhất trong tháng 7/2019 của EIA cho thấy sản lượng dầu thô của Mỹ tăng từ dự báo trong tháng 6/2019 là 12,32 triệu thùng/ngày.
EIA cũng dự báo tiêu thụ xăng dầu và nhiên liệu khác của Mỹ sẽ tăng lên 20,7 triệu thùng/ngày trong năm 2019 từ 20,45 triệu thùng/ngày một năm trước. Số liệu đó sẽ là mạnh nhất kể từ năm 2005 khi tiêu thụ xăng dầu và nhiên liệu khác đạt cao kỷ lục 20,8 triệu thùng/ngày.
Trong báo cáo tháng 7/2019, EIA dự báo nhu cầu năm 2019 tăng từ 20,64 triệu thùng/ngày đã dự báo trong tháng trước đó.
EIA dự báo sản lượng năm 2020 sẽ tăng lên 13,26 triệu thùng/ngày và nhu cầu sẽ tăng lên mức kỷ lục 20,91 triệu thùng/ngày.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet