Cơ quan này đã điều chỉnh báo cáo tháng 12/2017 tăng 9.000 thùng/ngày lên 9.958 thùng/ngày. Sự gia tăng trong tháng 1 này do sản lượng ngoài khơi tăng 5% lên 1,62 triệu thùng/ngày từ 1,55 triệu thùng/ngày. Sản lượng giảm chủ yếu tại các bang sản xuất dầu mỏ chủ chốt Texas và Alaska, trong khi sản lượng của Bắc Dakota tăng nhẹ lên 1,16 triệu thùng/ngày.
Sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ tại 48 tiểu bang giảm 1,4% xuống 86 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) trong tháng 1, vẫn tăng 9,9% so với một năm trước. Sản lượng giảm 2,8% tại Texas, nơi sản xuất khí tự nhiên lớn nhất nước, xuống 22 bcfd và cũng giảm tại Pennsylvania và Louisiana.
Sản lượng tại Oklahoma tăng lên 7,51 bcfd, một kỷ lục mới tại bang này, bang sản xuất lớn thứ 3 trong số 48 tiểu bang.
Nguồn: VITIC/Reuters