Sản lượng dầu thô tăng 384.000 thùng/ngày trong tháng 11 so với tháng 10 thành 10,038 triệu thùng. Cơ quan này cũng tăng ước tính tháng 10 thêm 17.000 thùng/ngày thành 9,654 triệu thùng.
Sản lượng tháng 11/2017 chỉ thấp hơn mức kỷ lục 10,044 triệu thùng đã đạt được trong tháng 11/1970. Sản lượng dầu của Mỹ trung bình hàng tháng chỉ vượt 10 triệu thùng/ngày trong một trường hợp khác tháng 10/1970.
Sự gia tăng gần đây nhất là đợt tăng sản lượng lần thứ ba liên tiếp của Mỹ, và được thúc đẩy bởi sự gia tăng sản lượng từ dầu đá phiến tại Bắc Dakota, Texas và Vịnh Mexico. Sản lượng từ Vịnh Mexico tăng 14,4% thành 1,66 triệu thùng/ngày trong tháng này, trong khi sản lượng của Texas tăng 3% thành 3,891 triệu thùng và Bắc Dakota tăng 1,2% thành 1,178 triệu thùng/ngày.
Nhu cầu xăng của Mỹ giảm 1% hay 92.000 thùng/ngày thành 9,141 triệu thùng/ngày, từ mức tăng 2,8% trong tháng 10, theo một báo cáo hàng tháng cũng được phát hành bởi cơ quan này.
Nhu cầu sản phẩm chưng cất của Mỹ, gồm dầu sưởi, tăng 5,8% hay 227.000 thùng/ngày so với 4,165 triệu thùng/ngày một năm trước.
Tổng nhu cầu dầu mỏ tăng 3,1% hay 619.000 thùng/ngày trong tháng 11 so với một năm trước, trong tháng 10 nhu cầu tăng 0,8%.
Sản lượng khí tự nhiên của Mỹ tại 48 tiểu bang tăng lên mức kỷ lục mới 86,3 tỷ feet khối mỗi ngày bcfd trong tháng 11, tăng so với kỷ lục trước đó 84,0 bcfd hồi tháng 10, theo báo cáo sản lượng của EIA.
Điều này được thúc đẩy bởi sự gia tăng 8% tại Pennsylvania lên mức cao kỷ lục 15,7 bcfd, và tăng 5,6% tại Louisiana lên 6,8 bcfd, cao nhất kể từ tháng 4/2013.
Texas, nhà sản xuất khí gas lớn nhất quốc gia đã tăng1,3% thành 22,7 bcfd, cao nhất kể từ tháng 4/2016.
Nguồn: VITIC/Reuters