Nguồn năng lượng tái tạo, gồm thủy điện, gió, năng lượng mặt trời, địa nhiệt và sinh khối, chiếm 23% tổng sản lượng điện của quốc gia này trong tháng 4/2019, so với 20% từ than.
Cơ quan này cho biết “kết quả này phản ánh cả các yếu tố theo mùa cũng như sự gia tăng nguồn tái tạo trong dài hạn và sự sụt trong sản xuất than”.
Nguồn điện gió và năng lượng mặt trời kỷ lục, với điện gió đạt 30,2 triệu megawatt giờ (MWh) trong tháng 4/2019 và nguồn năng lượng mặt trời vượt mức kỷ lục 7,8 triệu MWh trong tháng 6/2018, đã chịu trách nhiệm cho sự gia tăng điện tổng thể trong mùa xuân.
Các công ty điện ở Mỹ dự kiến rời bỏ hay chuyển từ than sang các nhà máy chạy bằng khí đốt với công suất hơn 9.900 MW trong năm 2019, giảm từ 13.000 MW trong năm 2018.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet