Sản lượng dầu đá phiến dự kiến tăng khoảng 22.000 thùng/ngày trong tháng 2/2020 lên khoảng 9,2 triệu thùng/ngày, sẽ là tăng tăng trưởng ít nhất kể từ khi sản xuất sụt giảm trong tháng 2/2019.
Sản lượng khí tự nhiên tại các lưu vực đá phiến lớn dự báo tăng chưa tới 0,1 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) lên mức kỷ lục 86 bcfd, tăng hàng tháng ít nhất kể từ khi giảm trong tháng 1/2019.
Các khu vực Permian và Bakken là động lực lớn nhất của sự bùng nổ dầu đá phiến đã giúp Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, vượt Saudi Arabia và Nga.
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại do các nhà sản xuất độc lập cắt giảm chi tiêu cho việc khoan mới và hoàn thành giếng khoan để tập trung nhiều hơn vào cải thiện lợi nhuận.
Sản lượng dầu tại các khu vực đá phiến lớn nhất, lưu vực Permian của Texas và New Mexico dự kiến tăng 45.000 thùng/ngày lên kỷ lục 4,8 triệu thùng/ngày. Đó là sự gia tăng thấp nhất kể từ tháng 6/2019, theo dự báo hàng tháng của EIA.
Sản lượng dầu thô từ Bắc Dakota và Bakken của Montana dự kiến tăng khoảng 5.000 thùng/ngày lên đỉnh cao mới khoảng 1,53 triệu thùng/ngày.
Giá khí đốt của Mỹ thấp cũng được dự kiến khiến các công ty giảm chi tiêu cho việc khoan mới. Sản lượng dầu được dự báo sụt giảm tại các lưu vực Eagle Ford, Niobrara và Anadarko.
Trong khi đó, sản lượng khí của Mỹ tại khu vực Applachia, khu vực khí đá phiến lớn nhất của Mỹ, có thể sụt giảm chưa tới 0,1 bcfd xuống 33,3 bcfd trong tháng 2/2020 từ 33,4 bcfd trong tháng 1/2020. Đây là lần đầu tiên sản lượng khí sụt giảm trong 2 tháng liên tiếp kể từ tháng 10/2016.
Hầu hết sự gia tăng sản lượng khí tại lưu vực Permian, nơi sản lượng dự kiến tăng 0,2 bdfd lên cao kỷ lục 16,8 bcfd trong tháng 2/2020.
EIA cho biết các nhà sản xuất đã khoan 1.036 giếng (thấp nhất kể từ tháng 6/2017) và hoàn thành 1.086 giếng tại các lưu vực lớn nhất trong tháng 12/2019, đưa tổng số giếng khoan chưa hoàn thành giảm 50 xuống 7.573 giếng, thấp nhất kể từ tháng 10/2018.
 

Nguồn: VITIC/Reuters