Tồn kho dầu thô giảm 2,2 triệu thùng trong tuần trước tính tới 7/4, so với dự đoán của giới phân tích tăng 87.000 thùng.
Troy Vincent, nhà phân tích dầu mỏ tại ClipperData cho biết “tồn kho dầu thô thương mại giảm gần 2,2 triệu thùng và tồn kho sản phẩm tiếp tục giảm cung cấp hỗ trợ cho giá hiện nay”.
Giá dầu đã phục hồi sau khi số liệu này phát hành. Các thương nhân giải thích hành động giá tăng và giảm là số liệu tồn kho giảm ngược với sản lượng của Mỹ tăng, tồn kho tăng tại Cushing, Oklahoma, và các thương nhân thoát khỏi những giao dịch chốt lời sau khi giá tăng trong hai tuần trước.
EIA cho biết tồn kho tại Cushing tăng 276.000 thùng.
Sản lượng tổng thể trong nước tăng lên 9,24 triệu thùng/ngày từ mức 9,2 triệu thùng một tuần trước đó. Tồn kho xăng giảm 3 triệu thùng, so với dự đoán của giới phân tích trong một thăm dò của Reuters giảm 1,7 triệu thùng. Tồn kho xăng, đang ở trên mức trung bình theo mùa, đã giảm 8 tuần liên tiếp. Năm ngoái, nguồn cung xăng phong phú đã làm giảm lợi luận lọc dầu.
Tồn kho sản phẩm chưng cất, gồm cả dầu diesel và dầu sưởi, giảm 2,2 triệu thùng, so với dự đoán giảm 885.000 thùng.
Hoạt động lọc dầu tăng 268.000 thùng/ngày, công suất lọc dầu tăng 0,2 điểm phần trăm.
Nhập khẩu dầu thô của Mỹ giảm 86.000 thùng/ngày trong tuần trước.
Nguồn: VITIC/Reuters