Tồn kho dầu thô giảm 1 triệu thùng trong tuần trước, so với giới phân tích dự đoán giảm 1,5 triệu thùng.
Tồn kho xăng tăng 1,5 triệu thùng, so với dự đoán giảm 1,9 triệu thùng trong một thăm dò của Reuters. Tồn kho đã giảm mạnh trong vài tuần trước và giảm dưới mức được thấy cùng thời điểm một năm trước, nhưng vẫn cao hơn mức tồn kho trong thập kỷ này.
Giá xăng giảm do tin tức này, giá dầu thô cũng giảm mặc dù tồn kho dầu thô giảm.
Hoạt động lọc dầu tăng 241.000 thùng/ngày, với hoạt động tăng mạnh tại Gulf Coast. Mức độ hoạt động lọc dầu tăng 1,9 điểm phần trăm.
Matt Smith, giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại ClipperData cho biết “tồn kho xăng tăng nghiêng theo chiều tăng giá một chút, mặc dù tăng 2,5 triệu thùng tại Gulf Coast là tác động của hoạt động lọc dầu tăng”.
Tồn kho sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi, giảm 2 triệu thùng, so với dự đoán giảm 1 triệu thùng. Tồn kho sản phẩm chưng cất xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2015.
Tồn kho tại Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu WTI giảm 778.000 thùng.
Nhập khẩu dầu thô của Mỹ tăng 56.000 thùng/ngày trong tuần trước.
Nguồn: VITIC/Reuters