Tồn kho dầu thô giảm 4,4 triệu thùng trong tuần trước, nhiều hơn dự báo của các nhà phân tích giảm 2,4 triệu thùng.
Ở mức 516,3 triệu thùng, tồn kho dầu thô của Mỹ là thấp nhất kể từ giữa tháng 2, một dấu hiệu cho thấy những nỗ lực giảm nguồn cung của OPEC đã bắt đầu có hiệu lực tại Mỹ, nước tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới.
Số liệu này đến một ngày trước khi tổ chức OPEC cùng với các nhà sản xuất bên ngoài OPEC, quyết định có gia hạn thỏa thuận cắt giảm nguồn cung của họ hay không, một nỗ lực chỉ bắt đầu mang lại kết quả gần đây.
Hoạt động lọc dầu tăng 159.000 thùng/ngày lên 17,281 triệu thùng/ngày vào tuần trước, mức xử lý dầu thô cao thứ hai trong kỷ lục kể từ khi EIA bắt đầu thu thập số liệu năm 1982. Khối lượng xử lý dầu thô kỷ lục là 17,285 triệu thùng/ngày vào cuối tháng 4.
Công suất của nhà máy lọc dầu tăng 0,1 điểm phần trăm lên 93,5%. Các nhà máy lọc dầu trở lại hoạt động từ mùa xuân với tỷ lệ trên 90% trong 8 tuần liên tiếp, gồm mức kỷ lục 94,1% trong cuối tháng 4.
Các nhà máy lọc dầu cho biết xuất khẩu sản phẩm đang hỗ trợ mức độ lọc dầu cao. Xuất khẩu sản phẩm đạt trung bình 4,7 triệu thùng/ngày trong 4 tuần qua, tăng hơn 30% so với thời điểm này một năm trước.
Sản lượng dầu thô của Mỹ tăng lên 9,32 triệu thùng/ngày từ 9,301 triệu thùng/ngày và nhập khẩu tăng nhẹ 165.000 thùng/ngày.
Tồn kho tại Cushing, Oklahoma, kho cảng phân phối dầu ngọt nhẹ kỳ hạn giảm 741.000 thùng. Giá dầu tăng một thời gian ngắn do số liệu này.
Tồn kho xăng giảm 787.000 thùng, so với dự đoán giảm 1,2 triệu thùng trong một thăm dò của Reuters.
Tồn kho sản phẩm chưng cất gồm dầu diesel và dầu sưởi giảm 485.000 thùng, so với dự đoán giảm 743.000 thùng.
Nguồn: VITIC/Reuters