Lượng lưu kho dầu thô tăng 1,1 triệu thùng vào tuần trước, so với dự đoán của giới phân tích giảm 1 triệu thùng.
Tồn kho dầu thô tại Cushing, Oklahoma, kho cảng phân phối dầu WTI tăng 1,163 triệu thùng.
Tariq Zahir, nhà kinh doanh dầu thô tại công ty tư vấn Tyche Capital Advisors, New York cho biết “đây là một báo cáo trái chiều với tổng tồn kho dầu thô và ở Cushing tăng được bù bởi tồn kho xăng giảm mạnh hơn dự kiến”. Tại thời điểm này trong năm, chúng ta nên giảm tồn kho dầu thô và chúng ta vẫn đang tăng. Và trong khi chúng ta thấy tồn kho xăng giảm chúng ta vẫn ở mức kỷ lục trong các thị trường sản phẩm”.
Tồn kho xăng giảm 2,8 triệu thùng, mức giảm hàng tuần lớn thứ hai kể từ giữa tháng 4, so với dự đoán trong thăm dò của Reuters giảm 1,1 triệu thùng.
Tồn kho sản phẩm chưng cất, gồm cả dầu diesel và dầu sưởi, giảm 2 triệu thùng, ngược với dự đoán tăng 513.000 thùng.
Hoạt động lọc dầu của nhà máy giảm 255.000 thùng mỗi ngày. Mức độ hoạt động của nhà máy lọc dầu giảm 1,1 điểm phần trăm. Hoạt động của nhà máy lọc dầu tại East Coát giảm 4,9 điểm phần trăm xuống 80,6%, mức hoạt động thấp nhất theo mùa kể từ năm 2011.
Nhập khẩu dầu thô của Mỹ giảm 334.000 thùng mỗi ngày trong tuần trước.
Nguồn: VITIC/Reuters