Tồn kho dầu thô tăng tuần thứ ba liên tiếp, tăng 4,6 triệu thùng trong tuần trước, so với dự đoán của giới phân tích tăng 3,5 triệu thùng. Trên bờ Đông, tồn kho dầu thô chạm mức thấp nhất theo mùa kể từ năm 2014.
Nhập khẩu dầu thô của Mỹ tăng 734.000 thùng/ngày và sản lượng dầu thô trong nước tăng 157.000 thùng/ngày lên 9,51 triệu t hùng/ngày, gần những mức trước khi siêu bão Harvey đổ bộ vào Texas ngày 25/8.
Abhishek Kumar, chuyên gia phân tích năng lượng tại Interfax Energy, London cho biết “tác động của bão Harvey vẫn có thể được thấy trong sự gia tăng tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ lớn hơn dự kiến trong ngày hôm nay”.
Giá dầu đã giảm sau khi số liệu của EIA cho thấy sự gia tăng tồn kho lớn hơn dự kiến.
Tồn kho dầu thô tại Cushing, Oklahoma, điểm phân phối của dầu thô kỳ hạn Mỹ tăng 703.000 thùng. Tồn kho xăng giảm 2,1 triệu thùng, phù hợp với dự đoán của giới phân tích trong một thăm dò của Reuters.
Tồn kho sản phẩm chưng cất, gồm cả dầu diesel và dầu sưởi, giảm 5,7 triệu thùng, hơn gấp ba lần dự đoán giảm 1,6 triệu thùng. Sự sụt giảm này là mạnh nhất kể từ tháng 11/2011, khi tồn kho thấp hơn mức năm trước đó 16%.
Hoạt động lọc dầu tăng 5,5 điểm phầm trăm lên 83,2% tổng công suất do lượng nguyên liệu dầu thô tăng 1,1 triệu thùng/ngày. Trong tuần trước khi bão Harvey đổ bộ, tỷ lệ lọc dầu ở mức 96,6%, cao nhất kể từ năm 2005.
Lượng đầu vào lọc dầu hàng tuần tại Vịnh Mỹ, một thước đó sản lượng tại kho cảng lọc dầu quan trong của Mỹ, đã phục hồi từ mức thấp kỷ lục, nhưng vẫn thấp hơn nhiều mức bình thường.
Lượng nguyên liệu lọc dầu tăng lên 7 triệu thùng/ngày từ mức 5,7 triệu thùng/ngày một tuần trước, mức bình thường ở vùng Vịnh này khoảng trên 9 triệu thùng/ngày.
Nguồn: VITIC/Reuters