Tồn kho dầu thô giảm 553.000 thùng trong tuần trước, so với mong đợi của giới phân tích tăng 1,7 triệu thùng.
Tồn kho dầu thô tại Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu thô WTI giảm 1,3 triệu thùng.
John Kilduff, đối tác tại quỹ phòng hộ năng lượng Again Capital, New York cho biết “đây là một báo cáo hỗ trợ với tồn kho giảm, khá lớn trong xăng và sản phẩm chưng cất”. “Khối lượng nhập khẩu dầu thô vẫn hạn chế, với sự phục hồi ít hơn nhiều dự kiến từ những mức thấp trong tuần trước đó”.
Nhập khầu dầu thô của Mỹ tăng 133.000 thùng/ngày trong tuần trước.
Hoạt động lọc dầu thô tăng 182.000 thùng/ngày. Công suất hoạt động lọc dầu tăng 0,6 điểm phần trăm.
Tồn kho xăng giảm 2 triệu thùng so với dự đoán của giới phân tích trong thăm dò của Reuters là giảm 1 triệu thùng.
Tồn kho sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi, giảm 3,4 triệu thùng, so với dự đoán giảm 1,4 triệu thùng.
Trên vùng Gulf Coast, tồn kho sản phẩm chưng cất giảm xuống những mức thấp thứ hai kể từ tháng 10/2014.
Tariq Zahir, một nhà kinh doanh dầu thô tại công ty tư vấn vốn Tyche Capital Advisors, New York cho biết “mặc dù sụt giảm đưa cho số liệu xu hướng tăng giá rõ ràng, nhưng xem kỹ hơn trong các số liệu, chúng tôi thấy sản lượng của Mỹ tăng đó là bằng chứng của các giàn khoan đang khai thác trong vài tuần qua”.
Nguồn: VITIC/Reuters