Tồn kho dầu thô tăng 1,2 triệu thùng trong tuần tính tới ngày 12/6 lên 539,3 triệu thùng, so với dự đoán trong một thăm dò của Reuters giảm 152.000 thùng. Điều đó đẩy dự trữ dầu thô lên mức kỷ lục mới, ngay cả nhập khẩu giảm và tồn kho tại Cushing, Oklahoma thấp đi. Dự trữ dầu thô tại Cushing giảm 2,6 triệu thùng.
Tồn kho sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu đốt, giảm 1,4 triệu thùng trong tuần này, so với dự đoán tăng 2,4 triệu thùng.
Tồn kho xăng của Mỹ giảm 1,7 triệu thùng, so với dự đoán của giới phân tích giảm 17.000 thùng.
Số liệu sản lượng hàng tuần cho thấy tiếp tục giảm mạnh, một phần vì sản xuất ngoài khơi bị đóng cửa bởi cơn bão Cristobal. Sản lượng hàng tuần đã giảm xuống 10,5 triệu thùng/ngày, giảm 600.000 thùng/ngày. Số liệu sản lượng hàng tuần dựa nhiều vào mô hình hóa và được xem ít chính xác hơn so với số liệu hàng tháng.
Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ giảm 245.000 thùng/ngày trong tuần trước. Hoạt động lọc dầu tăng 116.000 thùng/ngày, trong khi công suất lọc dầu tăng 0,7 điểm phần trăm.
 

Nguồn: VITIC/Reuters