David Thompson, phó giám đốc điều hành tại Powerhouse, một nhà môi giới hàng hóa tại Washington nói “nhu cầu mạnh trong các sản phẩm lọc chủ chốt đang hỗ trợ toàn bộ xăng dầu sau khi số liệu này phát hành”.
Tồn kho dầu thô tăng 6,8 triệu thùng trong tuần trước, so với dự đoán của giới phân tích tăng 126.000 thùng. Sự gia tăng này tiếp sau 10 tuần sụt giảm.
Tồn kho dầu thô tại kho cảng Cushing, Oklahoma, giảm 2,22 triệu thùng.
Hoạt động lọc dầu giảm 470.000 thùng/ngày. Mức độ lọc dầu giảm 2,8 điểm phần trăm.
John Kilduff, đối tác tại quỹ phòng hộ năng lượng Again Capital cho biết “báo cáo này có xu hướng giảm ở đâu đó, với tồn kho dầu thô tăng mạnh bù cho sự sụt giảm tồn kho tại kho cảng Cushing, Oklahoma và sự phục hồi nhu cầu xăng trong tuần này”. “Hoạt động lọc dầu cuối cùng đang chậm lại, khiến tồn kho dầu thô tăng, điều này sẽ được duy trì trong vài tuần tới”.
Giá dầu thô của Mỹ ban đầu tiếp tục giảm sau khi số liệu này phát hành sau đó đã tăng chút ít.
Tồn kho xăng được dự kiến giảm 2 triệu thùng so với dự đoán của giới phân tích trong thăm dò của Reuters tăng 1,8 triệu thùng.
Tồn kho sản phẩm chưng cất, gồm cả dầu diesel và dầu sưởi, giảm 1,9 triệu thùng, so với dự đoán giảm 1,5 triệu thùng.
Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ tăng 35.000 thùng/ngày trong tuần trước.
Nguồn: VITIC/Reuters