Tồn trữ dầu thô tăng 2,8 triệu thùng trong tuần trước, lên 543,4 triệu thùng, cao hơn khoảng 1 triệu thùng so với dự đoán của giới phân tích.
Tồn kho dầu thô tại East Coast và Midwest cũng đạt mức cao nhất trong ghi nhận kể từ năm 1990.
Dự trữ tại Cushing, Oklahoma, điểm phân phối dầu thô WTI của Mỹ tăng 243.000 thùng. Giá dầu đã giảm sau khi số liệu này được phát hành.
Dầu thô Mỹ giao dịch tại 44,13 USD/thùng, tăng 48 cent, dầu Brent tăng 23 cent lên 45,20 USD/thùng sau khi đạt mức cao 46,01 USD trước đó.
Lượng dầu thô của nhà máy lọc dầu tăng 139.000 thùng/ngày do mức độ hoạt động tăng 1,6% lên 89,7% tổng công suất.
Mức hoạt động của nhà máy lọc dầu East Coast tăng lên mức cao nhất theo mùa vào tuần trước, cao nhất kể từ năm 2010.
Tồn trữ xăng tăng 536.000 thùng so với dự đoán của giới phân tích giảm 144.000 thùng.
Tồn trữ sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel va dầu sưởi, giảm 1,3 triệu thùng, ngược với dự đoán giảm 83.000 thùng.
Nguồn: VITIC/Reuters