OPEC và các nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu khác gồm Nga đã đồng ý cắt giảm sản lượng tổng cộng 1,8 triệu thùng/ngày để giảm tồn kho dầu mỏ toàn cầu và hỗ trợ giá.
Các Bộ trưởng trong và ngoài OPEC sẽ nhóm họp tại Vienna vào ngày 22-23/6 để thảo luận về tương lai của thỏa thuận này. Nga và Saudi Arabia, nhà lãnh đạo OPEC đã đưa ra tín hiệu có thể là cần thiết dần dần nâng sản lượng để ngăn cản bất kỳ sự thiếu hụt nguồn cung nào.
Dyukov cho biết sau cuộc họp chung thường niên “hiện tại rõ ràng hạn ngạch sản xuất nên được điều chỉnh, hạn ngạch này nên được tăng lên, điều này sẽ có lợi cho cả các nhà sản xuất và người tiêu dùng”.
Ông bổ sung rằng công ty sẽ có thể tăng sản lượng dầu của họ thêm 5.000 tấn/ngày (36,650 thùng/ngày) nếu việc hạn chế này được loại bỏ.
Ông cũng cho biết rằng nếu thỏa thuận được giữ nguyên, sản lượng dầu mỏ của Gazprom Neft sẽ là ổn định tại 62,3 triệu tấn (1,25 triệu thùng/ngày) trong năm nay.
Theo các nhà phân tích, nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất của Nga Rosneft sẽ có thể khôi phục sản lượng 70.000 thung/ngày chỉ trong hai ngày nếu hạn chế sản lượng toàn cầu được dỡ bỏ.
Nguồn: VITIC/Reuters