Bất chấp giá dầu giảm gần đây, các dự báo giảm chưa tới 5 USD/thùng so với khảo sát vào đầu năm 2018 và thay đổi ít trong 3 năm qua.
Dự báo trong dài hạn giá dầu Brent vẫn khoảng 70 USD/thùng, gần mức trung bình 72 USD/thùng trong năm 2018.
Các kết quả này dựa trên phản hồi từ hơn 1.000 chuyên gia trong thị trường năng lượng từ ngày 8/1 tới 11/1/2018.
Giá Brent trong năm 2019 dự kiến đạt trung bình 65 USD/thùng, không đổi so với khảo sát trong năm 2016, 2017 và 2018.
Trong năm 2020, dầu Brent cũng dự kiến trung bình 65 USD/thùng, điều chỉnh giảm 5 USD hay chưa tới 5 USD so với khảo sát trước đó.
Hiện nay rất ít người trả lời thấy nguy cơ giá tăng lên 100 USD hay cao hơn vào cuối thập kỷ này do sản lượng dầu đá phiến của Mỹ tăng vọt làm dịu đi lo sợ về tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
Tỷ lệ người được hỏi dự kiến giá trung bình hơn 90 USD/thùng trong năm 2020 đã giảm xuống chỉ 3% trong năm nay, từ 13% tại thời điểm khảo sát này trong năm 2016.
Vào năm 2023, giá dự kiến vẫn đạt trung bình 70 USD/thùng, với hầu hết các dự báo đạt trung bình từ 60 tới 80 USD/thùng, cho thấy hầu hết các chuyên gia năng lượng nghĩ sẽ có đủ sản lượng để đáp ứng tăng trưởng tiêu dùng.
Trong số những người trả lời khảo sát, 26% tham gia trực tiếp trong sản xuất dầu và khí đốt (thăm dò, khoan, sản xuất, lọc dầu, tiếp thị và dịch vụ mỏ dầu).
Hầu hết những người còn lại làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính (18%), nghiên cứu (9%), dịch vụ chuyên nghiệp (9%), quỹ phòng hộ (8%) và giao dịch hàng hóa (6%).
Kết quả từ những người trả lời liên quan trực tiếp trong ngành dầu mỏ và khí đốt là tương tự với các lĩnh vực khác. Những người trong và ngoài ngành dầu khí có cùng một triển vọng giá trong năm 2019 và 2020. Những người trong ngành lạc quan hơn về giá so với những người ngoài ngành, sự khác biệt chỉ 1,5 USD/thùng trong năm 2019 và tăng lên 3,5 USD/thùng trong năm 2023.
Nguồn: VITIC/Reuters