Một số nhà sản dầu đá phiến xác nhận họ có thể khoan các giếng dầu có lợi ở mức giá thấp hơn nhiều 50 USD/thùng và trong một số trường hợp dưới 40 USD/thùng.
Nhưng Harold Hamm, giám đốc điều hành của Continental Resorces, một nhà sản xuất lớn tại Bắc Dakota và Oklahoma, cho biết giá dầu cần trên 50 USD để được bền vững. Ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây giá dưới 40 USD sẽ buộc các nhà sản xuất từ bỏ giàn khoan một lần nữa.
Giá dầu giảm trở lại, trừ khi đảo chiều nhanh, có thể đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn đối với bài kiểm tra này.
Mười lăm nhà sản xuất độc lập hoạt động tập trung ở Mỹ đã báo cáo thua lỗ ròng tổng cộng 3,7 tỷ USD trong quý 1/2017. Nhưng hầu hết tổn thất này là do Marathon Oil, công ty đã báo cáo thua lỗ ròng 4,9 tỷ USD, chủ yếu bởi khoản phí tổn liên quan tới kinh doanh cát dầu Canada.
Mười bốn công ty khác trong khảo sát đã báo cáo tổng thu nhập ròng gần 1,3 tỷ USD, tăng từ mức thua lỗ 9,9 tỷ USD trong quý 1/2016.
Mười công ty đã báo cáo thu nhập ròng dương trong quý 1, tăng từ chỉ 2 công ty trong quý trước và không có công ty nào trong quý 1/2016.
Diễn biến tài chính đối với các công ty được khảo sát đang được cải thiện ổn định kể từ khi thua lỗ kỷ lục 23 tỷ USD trong quý 3/2015.
Các nhà sản xuất dầu đá phiến hưởng lợi từ việc giảm chi phí, cải thiện trong hiệu quả khoan dầu và năng suất tốt, và giá dầu mỏ, khí đốt tăng đáng kể.
Giá dầu WTI trung bình tăng từ 33 USD/thùng trong quý 1/2016 lên 52 USD/thùng trong quý 1/2017. Giá khí đốt trung bình phân phối tới kho cảng Henry tăng từ chỉ 2 USD/triệu đơn vị nghiệt Anh lên 3,07 USD trong cùng giai đoạn trên.
Nhưng giá dầu đã giảm 7% trong quý 2, mặc dù giá khí đốt tăng 2%. Cả giá dầu mỏ và khí đốt giảm trong quý 3.
Dựa vào mức sinh lợi bấp bênh của các nhà sản xuất dầu mỏ trong quý 1, khi giá dầu trên 50 USD/thùng, giá dầu WTI giảm trong quý 2 và quý 3 sẽ lại gây sức ép lên các công ty khoan dầu.
Trừ khi có những khoảng thua lỗ khác, các công ty được khảo sát này có thể tăng thu nhập ròng của họ trong quý 2 bất chấp giá giảm.
Nhiều nhà sản xuất dầu đá phiến (không phải tất cả) đã phòng hộ giá sản lượng của họ đến hết năm 2017, điều này đã bảo vệ họ chống lại sự suy thoái trong ngắn hạn.
Nhưng có rất ít nhà sản xuất đã phòng hộ cho đến năm 2018. Việc phòng hộ đối với năm 2018 chỉ có thể đối với WTI ở mức giá quanh 47 USD/thùng.
Nguồn: VITIC/Reuters