Các nhà giao dịch cho biết, giá LNG trung bình giao hàng cho tháng 6 tại Đông Á khoảng 7,60 USD/mmBTU. Tuần trước, giá giao tháng 5 khoảng 7,30 USD/mmBTU.
Các công ty đang dự trữ sớm hơn cho mùa đông tới, sau khi nguồn cung bị gián đoạn trong những tháng qua.
Mùa đông lạnh hơn mức trung bình ở Bắc bán cầu và tình trạng tắc nghẽn kênh đào Suez, tuyến đường nhanh nhất giữa châu Á và châu Âu, đã làm tăng giá kể từ tháng 12.
Các nhà giao dịch cho biết châu Âu cũng đang tích trữ khí tự nhiên khi đợt lạnh kéo dài.
Khối lượng khí LNG đến các nhà máy xuất khẩu của Mỹ đạt trung bình 11,0 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) cho đến nay vào tháng 4.
 

Nguồn: VITIC/Reuters