Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20/4/2017 là 66,127 USD/thùng xăng RON 92; 65,913 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 65,298 USD/thùng dầu hỏa và 319,127 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S. Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 theo Công văn số 398/BTC-QLG ngày 19/4/2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 13.813 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT; căn cứ khoản 1 Công văn số 172/VPCP-KTTH ngày 18/1/2017 của Văn phòng Chính phủ về áp dụng biện pháp trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5; căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18/11/2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu, Công văn số 4521/BTC-QLG ngày 4/4/2017 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở, Công văn số 398/BTC-QLG ngày 19/4/2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu; nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm kế hoạch mục tiêu CPI năm 2017, giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ sắp tới, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành; chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Xăng khoáng (414 đồng/lít), xăng E5 (364 đồng/lít), dầu diesel (300 đồng/lít), dầu hỏa (297 đồng/lít), dầu mazut (304 đồng/kg).
Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau: Xăng RON 92 tăng 350 đồng/lít; xăng E5 tăng 350 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 350 đồng/lít; dầu hỏa tăng 350 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 350 đồng/kg.
Kể từ 15h00 ngày 20/4, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu, mức giá mới như sau:
Nguồn: Nguyễn Hải/Báo Công Thương điện tử