Nếu hiệp ước khí hậu Paris năm ngoái dẫn tới một cam kết toàn cầu loại bỏ carbon của lĩnh vực điện, tổng công suất điện gió có thể đạt khoảng 2.110 GW tính đến đó, gần gấp 5 lần mức hiện nay.
Sự tăng công suất như vậy sẽ liên quan tới đầu tư hàng năm 200 tỷ euro (224 tỷ USD) và sẽ giảm khí thải dioxit carbom hơn 3,3 tỷ tấn mỗi năm.
Tổ chức dự báo rằng thị phần của Trung Quốc trong tổng số sẽ đạt 666,5 GW, hơn gấp 4 lần công suất hiện nay.
Tổng công suất lắp đặt điện gió đứng ở mức 433 GW vào cuối năm nay, tăng 17% so với một năm trước đó và có thể tăng khoảng 60 GW trong năm 2016.
Hầu hết sự tăng công suất này được thúc đẩy bởi Trung Quốc chiếm 33,6% trong tổng số, Trung Quốc chiếm 145,4 GW vào cuối năm 2015. Trung Quốc đã xây dựng 30,8 GW công suất điện gió mới trong năm nay, tăng hàng năm cao nhất trong các nước.
Tốc độ tăng công suất có thể giảm trong năm 2016, với Trung Quốc vẫn đang khó khăn để tìm đủ công suất truyền dẫn tiếp nhận số lượng lớn của các turbine đang được xây dựng.
Nhà điều hành năng lượng Trung Quốc cho biết trong tháng 7 rằng 21% của tất cả điện gió là lãng phí trong nửa đầu năm nay, cũng do tăng trưởng nhu cầu điện chậm lại cũng như sự hoàn thành của các nhà máy điện chạy than mới mà đã làm khó khăn cho các dự án điện gió để tiếp cận với điện lưới.
Điện lãng phí đứng ở mức hơn 40% tại các tỉnh tây bắc xa côi Cam Túc và Tân Cương, nơi công suất lưới điện tương đối yếu.
Hội đồng năng lượng gió toàn cầu cho biết lãng phí điện vẫn là một thách thức lớn đối với Trung Quốc nhưng tình trạng này dường như cải thiện trong trung hạn do các nhà điều hành thực hiện giải quyết tắc nghẽn truyền dẫn.
Nguồn: VITIC/Reuters