Theo công bố của liên bộ Công Thương-Tài chính, hai mặt hàng xăng RON 92 và xăng E5 ​tiếp tục được giữ nguyên. Trong khi mặt hàng dầu diesel 0,05S giảm 25 đồng/lít, dầu hỏa giảm 80 đồng/lít và dầu mazút 3,5S giảm 417 đồng/kg.

Như vậy, mức giá mới đối với xăng RON 92 là 17.594 đồng/lít, xăng E5 cao nhất 17.322 đồng/lít, dầu diesel 0,05S có mức trần là 14.022 đồng/lít, dầu hỏa cao nhất là 12.520 đồng/lít và dầu mazút 3,5S có mức trần là 11.206 đồng/kg.

Liên quan đến quỹ bình ổn, ​liên bộ yêu cầu doanh nghiệp giảm mức trích lập quỹ bình ổn (BOG) đối với xăng khoáng và các mặt hàng dầu là 300 đồng/lít, xăng E5 là 0 đồng/lít. ​

Trong khi đó, mức chi quỹ bình ổn đối với xăng khoáng sẽ tăng từ 503 đồng/lít lên 569 đồng/lít; xăng E5 ​có mức mới là 577 đồng/lít thay vì 514 đồng/lít như kỳ công bố ngày 19/1.

Lần điều chỉnh gần đây nhất (ngày 19/1), sau khi áp dụng quỹ bình ổn, giá xăng RON 92 và xăng E5 giữ nguyên. Tuy nhiên, mặt hàng dầu diesel 0,05S tăng 290 đồng/lít, dầu hỏa tăng 347 đồng/lít và dầu mazút 3,5S tăng 496 đồng/kg.

Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp (kể từ ngày 4/1), giá xăng RON 92 được giữ nguyên.

Nguồn: Vietnamplus.vn