Các mặt hàng dầu hoả, dầu mazut 180CST 3.5S giữ mức giá ổn định như đợt điều chỉnh trước.
Như vậy, với quyết định trên thì giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không thay đổi nhiều, xăng RON 92 không cao hơn 18.580 đồng/lít; xăng E5 không cao hơn 18.243 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 15.169 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 13.617 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.382 đồng/kg.
Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính mức giá cơ sở trên áp dụng tại thời điểm 15 giờ 00 ngày 5/12/2017, các doanh nghiệp, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định điều chỉnh giá bán phải phù hợp với quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.
Được biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 05 tháng 12 năm 2017 là: 73,284 USD/thùng xăng RON 92; 74,231 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 74,649 USD/thùng dầu hỏa...
Giá mặt hàng ethanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 theo Công văn số 1389/BTC-QLG ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 14.208,11 đồng/lít (chưa có thuế GTGT). So với giá bán tối đa kỳ trước liền kề (ngày 20 tháng 11 năm 2017), giá cơ sở kỳ này (ngày 05 tháng 12 năm 2017) chênh lệch tăng 585 đồng/lít xăng RON 92, tăng 604 đồng/lít xăng E5, tăng 538 đồng/lít dầu diesel 0.05S, tăng 485 đồng/lít dầu hỏa, tăng 239 đồng/kg dầu mazut 180CST 3.5S.
Nguồn: Nguyễn Tuyền/dantri.vn