Theo tính toán, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 5/12 là 72,963 USD/thùng xăng RON 92; 74,435 USD/thùng dầu diesel 0.05S.
 Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 theo công văn số 1456/BTC-QLG ngày 19/12 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 14.208,11 đồng/lít (chưa có thuế GTGT). So với giá bán tối đa kỳ trước liền kề (ngày 5/12), giá cơ sở kỳ này (ngày 20/12) chênh lệch tăng 523 đồng/lít xăng RON 92, tăng 546 đồng/lít xăng E5, tăng 417 đồng/lít dầu diesel 0.05S.
 Thực hiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT; căn cứ khoản 1 Công văn số 172/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ ngày 18/1/2017 về áp dụng biện pháp trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5; Thông báo 255/TB- VPCP ngày 6/6/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về thực hiện Đề án nhiên liệu sinh học về Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu, Công văn số 14108/BTC- QLG ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính ngày về thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu, Công văn số 1456/BTC-QLG ngày 19/12/2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu.
 Nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, góp phần kiểm soát lạm phát, giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Xăng khoáng (523/đồng/lít), xăng E5 (546 đồng/lít), dầu diesel (417 đồng/lít), dầu hỏa (460 đồng/lít), dầu mazut (80 đồng/kg).
 Thời gian trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 15 giờ ngày 20/12. Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định, áp dụng thực hiện từ 15 giờ 00 phút ngày 20/12 đến trước 00h00 ngày 1/1/2018.
 Nguồn: Lan Anh/Báo Công Thương điện tử