Biển bắc là quê hương của dầu Brent, được xây dựng bởi dầu Forties và ba loại dầu thô khác. Một nguồn tin thương mại cho biết “chúng tôi nghe rằng có khả năng tàu sang châu Á”. Năm lô dầu Forties, 600.000 thùng mỗi lô, sẽ là quá nhiều để chở trên một siêu tàu.
ST Shipping, một trợ thủ vận chuyển của Glencore đã điều chỉnh một VLCC, Houston để lái sang Hàn Quốc trong tháng 9 từ kho cảng Hound Point ở Scotland, nơi lô hàng Forties đã được nạp. Tuy nhiên các lô hàng như vậy không phải luôn được chuyển vào một chuyến thực tế.
Thị trường biển bắc đang cho thấy những dấu hiệu sức mạnh bất thường với hợp đồng dầu thô Brent kỳ hạn tháng đầu đang giao dịch ở mức cộng so với tháng thứ 2, một dấu hiệu nguồn cung thắt chặt nhanh chóng.
Việc nạp dầu Forties và ba loại dầu thô khác làm cơ sở cho dầu Brent gia tăng trong tháng 9, nhưng duy trì tại khối lượng thấp thứ hai trong năm nay.
Nguồn: VITIC/Reuters