Bộ Năng lượng cho biết trong tổng số 30 nghìn tỷ won sẽ được các cơ sở nhà nước chi tiêu cho năng lượng mặt trời và năng lượng gió với công suất kết hợp 13 GW vào năm 2020.
Kế hoạch đầu tư này cũng kêu gọi 12 nghìn tỷ won trong việc nâng cấp truyền tải điện và hệ thống lưu trữ năng lượng.
Hàn Quốc là nước nhập khẩu dàu thô lớn thứ 5 thế giới và mua khí tự nhiên hóa lỏng LNG lớn thứ hai.
Chae Hee-bong, thứ trưởng bộ chính sách tài nguyên và năng lượng cho biết “chúng tôi có kế hoạch phát triển các lĩnh vực năng lượng mới và tái tạo của nước này thông qua các quỹ định nới lỏng và hỗ trợ”. Ông cho biết chính phủ dự kiến các lĩnh vực này tạo ra 20,7 nghìn tỷ USD trong xuất khẩu và 120.000 việc làm vào năm 2020.
Năm ngoái sau cuộc họp ở Paris, Hàn Quốc thiết lập mục tiêu giảm khí thải nhà kính 37% vào năm 2030 từ những mức hiện nay.
Hàn Quốc cho biết họ có mục tiêu tạo ra 7% năng lượng của họ từ nguồn tái tạo vào năm 2020, tăng từ mục tiêu 6% trước đó.
Là một phần của kế hoạch này, chính phủ sẽ dần dần cho phép các nhà điều hành lĩnh vực tư nhân cung cấp điện trực tiếp cho người tiêu dùng.
Nguồn: VITIC/Reuters