Quốc gia nhập khẩu lớn thứ 5 thế giới này đã giành được miễn trừ 6 tháng từ Washington trong tháng 11/2018, cho phép họ mua dầu của Iran với khối lượng hạn chế, nhưng đang tiến hành để khắc phục vấn đề thanh toán và bảo hiểm.
Các khách hàng Hàn Quốc có thể mua tới 200.000 thùng dầu thô Iran mỗi ngày theo sự miễn trừ, chủ yếu là khí ngưng tụ, và nhập khẩu dầu từ Iran dự kiến khôi phục trong tháng này.
Một khách hàng Hàn Quốc có thể nhận gần 2 triệu thùng khí ngưng tụ Iran trong tháng 1/2019, với lô hàng đầu tiên khoảng 960.000 thùng có thể cập bến trong tuần này.
Đối với năm 2018, nhập khẩu dầu của Hàn Quốc từ Iran giảm xuống 7,15 triệu tấn. Trong năm 2017, Hàn Quốc đã mua 18,07 triệu tấn, đánh dấu Iran là nhà cung cấp dầu thô lớn thứ 3.
Tổng cộng, Hàn Quốc đã nhập khẩu 12,38 triệu tấn dầu thô trong tháng 12/2019, giảm 6,6% so với 13,25 triệu tấn một năm trước đó. Cả năm 2018, quốc gia này đã nhập khẩu 148,6 triệu tấn dầu thô, giảm 0,1% so với 148,68 triệu tấn trong năm 2017.
Saudi Arabia vẫn là nhà cung cấp dầu hàng đầu, phân phối 43,6 triệu tấn dầu thô trong năm 2018, tăng 1,3% so với 43,06 triệu tấn năm ngoái.
Với sự thiếu vắng dầu thô Iran, xuất khẩu dầu từ Mỹ nhiều hơn 4 lần lên 7,87 triệu tấn trong năm 2018, đạt mức cao lịch sử.
Số liệu nhập khẩu dầu thô chính thức được Tập đoàn Dầu quốc gia Hàn Quốc KNOC công bố vào cuối tháng này.
Nguồn: VITIC/Reuters