Ông cho biết một số nhà sản xuất chủ chốt gồm Libya và Nigeria đã tăng sản lượng đáng kể trong những tháng gần đây.
Birol trả lời Reuters bên lề một sự kiện Viện Năng lượng “trong hoàn cảnh hiện nay chúng tôi thấy thị trường tái cân bằng trong nửa cuối năm. Nhưng nếu sản lượng tăng tại một số nhà sản xuất chủ chốt điều này có thể thay đổi bức tranh”. Ông cho biết “bất cứ điều gì OPEC làm, nếu giá tăng, sẽ có phản ứng từ các nhà sản xuất dầu đá phiến”.
Nguồn: VITIC/Reuters