Trong một báo cáo hàng tháng, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC cho biết thị trường này có thể được hỗ trợ trong mùa đồng từ tồn kho nhiên liệu chưng cất thấp và dự báo mùa đông lạnh hơn, có thể làm tăng nhu cầu sản phẩm chưng cất để sưởi.
OPEC cho biết thế giới sẽ cần 33,06 triệu thùng/ngày dầu thô của họ trong năm tới, tăng 230.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Đây là tháng thứ ba liên tiếp dự báo được điều chỉnh tăng từ ước tính đầu tiên được đưa ra trong tháng 7.
Báo cáo này cho thấy niềm tin giữa các quan chức OPEC ngày càng tăng rằng việc cắt giảm nguồn cung của họ đang diễn biến tốt. Tuy nhiên trong báo cáo này dầu thô được dự kiến vẫn trong phạm vi 50 tới 55 USD/thùng trong năm tới.
OPEC cho biết “với thị trường đang chuyển sang mùa đông, các nguồn cung cấp nhiên liệu chưng cất hạn hẹp đáng kể, đại diện cho sự chuyển đổi từ dư thừa nguồn cung được thấy trong hai năm qua”. “OPEC và các nhà sản xuất dầu mỏ chủ chốt ngoài OPEC tiếp tục thành công rút hết thị trường dầu mỏ dư thừa”.
Trong một thỏa thuận nhằm xóa dư thừa, OPEC đang hạn chế sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày, trong khi Nga và các nhà sản xuất khác ngoài OPEC đang cắt giảm một nửa số đó đến hết tháng 3/2018.
Tổ chức OPEC cho biết sản lượng dầu mỏ của họ trong tháng 9 dưới mức dự báo nhu cầu năm 2018, mặc dù sản lượng tăng khoảng 89.000 thùng/ngày lên 32,75 triệu thùng/ngày.
Một dấu hiệu khác cho thấy nguồn cung dư thừa đang giảm, OPEC cho biết tồn kho tại các nền kinh tế phát triển giảm 24,7 triệu thùng trong tháng 8 xuống 2,996 tỷ thùng, cao hơn mức trung bình 5 năm 171 triệu thùng.
OPEC và các đồng minh của họ muốn đưa tồn kho giảm xuống mức trung bình 5 năm và đang bàn luận gia hạn việc hạn chế nguồn cung của họ.
OPEC đã giảm ước tính tăng trưởng nguồn cung từ các ngước ngoài OPEC trong năm tới xuống 940.000 thùng/ngày, giảm 60.000 thùng/ngày so với dự báo trước, do điều chỉnh giảm của Nga.
Báo cáo này cung đưa ra điểm yếu cho việc tăng trưởng nguồn cung dầu đá phiến Mỹ năm 2018, như hiệu quả khoan thấp hơn và lạm phát chi phí. Tăng trưởng dầu đá phiến Mỹ ba năm trước đã góp phần vào dư thừa toàn cầu.
Báo cáo cho biết “dự báo nguồn cung năm tới sẽ được điều chỉnh giảm nếu giá dầu tăng và chi phí thấp hơn không được thể hiện”. Giá dầu được dự kiến vẫn trong phạm vi 50 tới 55 USD/thùng trong năm tới. Sự gia tăng trên mức này sẽ khuyến khích các nhà sản xuất dầu Mỹ mở rộng hoạt động khoan, ngược lại nếu giá thấp có thể dẫn tới giảm chi phí vốn”.
OPEC đã nâng dự báo của họ đối với tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2017 và 2018, cho biết tiêu thụ sẽ tăng 1,38 triệu thùng/ngày trong năm tới, cao hơn 30.000 thùng/ngày so với dự đoán trước đó.
Số liệu sản lượng của OPEC trong báo cáo nghĩa là mức tuân thủ cắt giảm nguồn cung của 11 thành viên vẫn là 98%, theo tính toán của Reuters.
Số liệu này tăng từ 83% đã báo cáo ban đầu trong tháng 8, khi sự gia tăng sản lượng của OPEC trong tháng 9 là do Nigeria và Libya, hai nước được miễn trừ cắt giảm.
Nếu OPEC giữ sản lượng ở mức tháng 9, thị trường có thể chuyển thành thiếu hụt trong năm tới.
Nhà sản xuất hàng đầu Saudi Arabia cho biết họ đã bơm 9,973 triệu thùng/ngày trong tháng 9, tăng khoảng 22.000 thùng/ngày so với tháng 8 và vẫn dưới mục tiêu 10,058 triệu thùng/ngày.
Nguồn: VITIC/Reuters