Ông Fatih Birol, giàm đốc IEA đã trả lời Reuters sau một cuộc họp với Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Dharmendra Pradhan ràng “chắc chắn có một số lo lắng rằng các thị trường dầu mỏ có thể siết chặt vào cuối năm nay và là các nước nhập khẩu chủ chốt Ấn Độ và các nước khác cần phải sẵn sàng”.
Ông cho biết các thị trường dầu mỏ có thể siết chặt do tăng trưởng nhu cầu rất mạnh và một vấn đề chính là sản xuất của Venezuela sụt giảm.
Sản lượng của Venezuela đã giảm một nửa trong hai năm qua, ngoài ra cũng có sự sản xuất mong manh của những nước khác gồm cả những nước ở Trung Đông.
Ông Birol cũng nói rằng sản lượng dầu của Venezuela dự kiến tiếp tục giảm sau khi giảm một nửa trong những năm gần đây.
Nguồn: VITIC/Reuters