Bộ trưởng Năng lượng Sudirman Said cho biết “trong năm nay chúng tôi sẵn sàng phân bổ 800 tỷ rupiah (61,07 triệu USD) từ ngân sách nhà nước cho SPR, vì thế chúng tôi bắt đầu có dự trữ trong năm nay”.
Ông cho biết bộ này có kinh phí cần thiết để mua và chứa khoảng 1,6 triệu thùng dầu thô ở mức giá hiện nay. Số liệu này đại diện cho giá trị 1 – 1,5 ngày dự trữ khẩn cấp.
Chính phủ đang làm việc về việc xác định vị trí cho kho dự trữ và xem xét công ty nhà nước Pertamina hoặc công ty khác sẽ điều hành kho dự trữ này.
Trong 5 năm tới, Indonesia muốn tăng cường dự trữ chiến lược SPR thành trị giá dầu thô sử dụng trong 30 ngày, ước tính khoảng 45 triệu thùng.
Wirtmaja Puja, tổng giám đốc dầu và khí đốt cho biết “SPR dùng trong trường hợp các tình trạng khủng hoảng năng lượng và khẩn cấp như khi giá dầu thô tăng đáng kể, sóng thần và những vấn đề trong lọc dầu”.
Nguồn: VITIC/Reuters