Ba công ty chưa có tên đã thanh toán 64,97 USD/thùng cho hai chuyến hàng dầu thô 245.000 thùng mỗi chuyến và một chuyến 210.000 thùng đã giao dịch trên thị trường năng lượng Iran.
Iran bắt đầu bán dầu thô cho các công ty tư nhân để xuất khẩu trong cuối tháng 10/2018, trước khi các lệnh trừng phạt của Mỹ với các lĩnh vực gồm dầu mỏ có hiệu lực vào ngày 5/11/2018.
Giao dịch dầu thô tại Iran được nhà nước kiểm soát. Trước đó, các công ty lọc dầu tư nhân có thể chỉ mua dầu thô để xuất khẩu sản phẩm dầu.
Iran cho biết trong tháng 7/2018 rằng họ sẽ bắt đầu bán dầu cho các công ty tư nhân như một phần những nỗ lực để tiếp tục xuất khẩu dầu và sẽ thực hiện các biện pháp khác để chống lại các lệnh trừng phạt sau khi Mỹ yêu cầu các đồng minh cắt hoàn toàn giảm nhập khẩu dầu của Iran từ tháng 11/2018.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet