Tổ chức OPEC cùng với các nhà sản xuất ngoài OPEC dẫn đầu là Nga đã giảm sản lượng kể từ 1/1/2017 theo một thỏa thuận có hiệu lực đến hết tháng 3/2018.
Các nhà sản xuất đang hạn chế sản lượng của họ với hy vọng hỗ trợ giá và giảm tồn kho.
OPEC sẽ nhóm họp vào cuối tháng này để bàn luận về triển vọng chính sách.
OPEC đã cho phép Iran tăng nhẹ sản lượng để giúp họ phục hồi thị phần bị mất dưới các lệnh trường phạt của phương Tây. Các thành viên của OPEC là Libya và Nigeria cũng được miễn trừ khỏi hạn chế nguồn cung khi ngành dầu mỏ của họ phục hồi từ nhiều năm bất ổn.
Nếu việc cắt giảm sản lượng được gia hạn, việc miễn trừ đối với Iran cũng sẽ được kéo dài.
Nguồn: VITIC/Reuters