Iran đang sản xuất khoảng 3,8 triệu thùng/ngày trong những tháng gần đây.
Sản lượng khí đốt của Iran sẽ đạt 1,3 tỷ m3 mỗi ngày và sản lượng khí đốt ngưng tụ sẽ đạt 864.000 thùng/ngày trong 5 năm tới.
Sự gia tăng sản lượng dầu mỏ do mỏ dầu West Karoun tăng 420.000 thùng/ngày và các mỏ dầu ở trung tâm và phí nam Iran cung như công ty dầu mỏ Falat Ghare tăng 280.000 thùng/ngày.
Xuất khẩu dầu thô được dự kiến tăng lên 2,5 triệu thùng trong 5 năm tới.
Sự gia tăng trong sản lượng khí đốt được dự kiến đến từ South Pars, mỏ khí đốt lớn nhất thế giới.
Nguồn: VITIC/Reuters