Zanganeh cũng đã trả lời WSJ trong một cuộc phỏng vấn rằng Iran muốn OPEC giữ giá dầu quanh 60 USD/thùng để hạn chế sản lượng dầu đá phiến của Mỹ.
Zanganeh nói “nếu giá tăng lên khoảng 70 USD... nó sẽ thúc đẩy thêm sản xuất dầu đá phiến tại Mỹ”.
Iran sẽ thúc đẩy đưa sản xuất của mình trở lại một cách cận thận, bổ sung rằng thành viên OPEC này hiện nay bơm khoảng 3,8 triệu thùng/ngày và có thể sản xuất thêm khoảng 100.000 thùng. Ông không cho biết khi nào Iran có thể nâng sản lượng của mình.
Iran được cho phép bơm tới 3,8 triệu thùng theo hiệp ước toàn cầu giữa OPEC, Nga và các nhà sản xuất dầu mỏ khác để hạn chế sản lượng. Cuộc họp tới của OPEC diễn ra vào tháng 6/2018.
Nguồn: VITIC/Reuters