Iraq tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 27/11 để thông báo chi tiết của các khối thăm dò nằm ở phía nam và đông của nước này gồm một khối ngoài khơi trong lãnh thổ.
Bộ đang có mục tiêu tăng cả sản lượng và trữ lượng dầu mỏ và khí đốt trong việc hợp tác với các công ty quốc tế.
Iraq đã nâng sản lượng một cách nhanh chóng trong những năm gần đây với sự hỗ trợ của các công ty dầu mỏ nước ngoài để trở thành nhà sản xuất lớn thứ hai của OPEC sau Saudi Arabia.
Các khối thăm dò năm ở các tỉnh Basra, Misan, Muthanna, Wasit và trung tâm tỉnh Diyala.
Các hợp đồng này sẽ khác với các hợp đồng dịch vụ trước đây Iraq đã ký với các công ty nước ngoài để phát triển mỏ dầu lớn ở miền nam của nước này.
Theo các hợp đồng dịch vụ sử dụng đối với các vòng đấu thầu sau năm 2003 của Baghdad, gồm các mỏ phía nam như Rumaila, Tây Qurna và Majnoon, bộ trả các công ty một khoản chi phí cố định bằng đô la cho mỗi thùng dầu được sản xuất.
Trong khi mô hình này làm việc tốt cho Baghdad khi giá dầu cao, còn khi giá dầu sụt giảm Baghdad vẫn phải trả cùng một mức phí cho các công ty như BP, Exxon, Lukoil và Shell tại một thời điểm khi doanh thu từ doanh số bán dầu thấp đáng kể.
Nguồn: VITIC/Reuters