Ông Masum đã gặp mặt Barkindo, tổng thư ký của OPEC tại Baghdad, nhấn mạnh sự cần thiết hỗ trợ thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô.
Iraq nhà sản xuất lớn thứ hai trong tổ chức OPEC, đã hạn chế sản lượng của mình phù hợp với cam kết giảm sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày của OPEC, là một phần thỏa thuận với Nga và các quốc gia khác.
OPEC và các nhà sản xuất khác ngoài OPEC đang kết hợp giảm sản lượng dầu mỏ 1,8 triệu thùng/ngày cho đến hết năm 2018.
Các Bộ trưởng trong và ngoài OPEC sẽ tổ chức cuộc họp tới trong tháng 6, trong đó họ có thể điều chỉnh thỏa thuận này dựa theo tình trạng thị trường.
Nguồn: VITIC/Reuters